Gladsaxe Byråd vil gerne styrke detailhandlen i kommunen

Hvordan understøtter kommunen detailhandelen bedst? Gladsaxe Kommune spørger borgerne om bl.a. indkøbsvaner og syn på kommunens centerområder.

Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle lokalt. Som led heri udarbejdes nyt kommuneplantillæg, der kan understøtte et varieret by- og butiksliv.

Der er udarbejdet en ny detailhandelsanalyse for Gladsaxe Kommune. Analysen viser, at detailhandlen i kommunen har tabt styrke siden seneste analyse i 2014, og at butikkerne har væsentligt lavere omsætning, end kundegrundlaget berettiger til. Analysen tegner et billede af en forstad, der er underforsynet med butikker og med generelt lidt slidte handelsstrøg.

For at kvalificere analysen er Gladsaxe Kommune interesseret i at høre borgernes syn på kommunens detailhandel og centerområder. Derfor igangsættes en spørgeskemaundersøgelse i kommunens borgerpanel.

Vi opfordre alle, som vil give deres mening og holdning til kende, til at melde sig. Du skal bare være 15 år eller over og have en emailadresse. Klik her for at tilmelde dig til Borgerpanelet

Byplanlægning