Detailhandlen i Gladsaxe Kommune

Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle lokalt.

Der er udarbejdet en ny detailhandelsanalyse for Gladsaxe Kommune. Analysen viser, at detailhandlen i kommunen har tabt styrke siden seneste analyse i 2014, og at butikkerne har væsentligt lavere omsætning, end kundegrundlaget berettiger til. Analysen tegner et billede af en forstad, der er underforsynet med butikker og med generelt lidt slidte handelsstrøg.

Du kan se de to analyser fra henholdsvis 2017 og 2014.

 

Byplanlægning