Detailhandelsanalyse 2014

 

Gladsaxe Kommune har fået gennemført en detailhandelsanalyse af alle kommunens butikker.

Undersøgelsen er foretaget af ICP - Institut for Centerplanlægning - og er en opdatering af kommunens hidtidige rapport fra 2008.

Rapporten indeholder analyser og anbefalinger til detailhandelens udvikling i Gladsaxe.

Læs rapporten her

Gladsaxe Kommune afholdt den 4. september et arrangement for butikslivet i kommunen. Der var tre oplæg i løbet af aftenen.

 

 

 

 

 

 

 

ICPs præsentation af detailhandelsanalysens resultater og anbefalinger:
Læs ICP's præsentation her

Byplanchef Britt Vorgod Pedersens oplæg om kommunens tiltag i forbindelse med GladsaxeLiv:
Læs Britt Vorgod Pedersens oplæg her

Torsten Bo Jørgensen (COWI) om byliv, handel og kultur i bymidter:"
Læs Torsten Bo Jørgensens oplæg her

 

Detailhandel