Vores grønne Gladsaxe

Byrådet vedtog den 20. juni 2018 en strategi for udvikling af de grønne områder.

Strategien skal være afsæt for en målrettet indsats, der skal styrke de grønne værdier og oplevelser i Gladsaxe, hvad angår adgang til attraktive parker og naturområder, grønne vejforløb og stier samt gode levesteder for dyr og planter. Strategien er et udtryk for ønsket om at tænke det grønne ind på tværs af fagområder og tidligt i arbejdet, så der opnås nye synergier og kvaliteter i byen til glæde for alle de der bor og færdes i Gladsaxes. 

Strategien har 3 fokusområder, der er et udtryk for tre niveauer. Det ene handler om at skabe adgang til og forbindelser mellem centrale knudepunkter, parker og naturområder, så det grønne i Gladsaxe styrkes som et samlet grønt netværk. På det lokal niveau er der fokus på at skabe rekreative oplevelser tæt på, hvor vi bor, så leg og bevægelse tilgængeligt og attraktivt. I det 3 niveau er der fokus på at forbedre levesteder og spredningsmuligheder for vores planter og dyr – både i de fredede naturområder, men også ved at arbejde for en mere varieret og oplevelsesrig bynatur med større biodiversitet.

Se strategien, eller hent et trykt eksemplar af strategien i Grønt Idecenter og på Gladsaxe Biblioteker. Vil du kende baggrunden for strategien, kan du læse baggrundsrapporten her.

Byplanlægning