Projekter i Bagsværd

Gladsaxe Kommune giver mulighed for omdannelse i Bagsværd.

En helhedsplan for Bagsværdlund - den gamle Bagsværd Skole

Visionen for området ved gamle Bagsværd Skole er, at den skal omdannes til et grønt og attraktivt boligområde. Helhedsplanen for området beskriver, at boligerne skal udføres som rækkehuse i 2-3 etager, der omkranser en fælles grøn fælled i midten af området. Mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupsvej kan der bygges lidt højere i 2-5 etagers standbebyggelser. her bliver der mulighed for både erhverv og etageboliger. Efter en navnekonkurrence blev områdets nye navn, Bagsværdlund, vedtaget.
Læs mere om Bagsværdlund


En helhedsplan for Bagsværd Bypark

Visionen for Bagsværd Bypark er, at det skal blive til et attraktivt byområde med en blanding af boliger og detailhandel samt offentlig og privat kontor- og servicevirksomhed. Det forventes, at området vil kunne rumme 800-1.000 boliger og 1.500-3.000 arbejdspladser samt detailhandel.
Læs mere om Bagsværd Bypark

 

En Helhedsplan for Bagsværd Bymidte

Visionen for Bagsværd Bymidte er, at styrke området omkring Bagsværd bymidte som centerområde og indkøbssted, ved at skabe bedre sammenhænge på kryds og tværs, nye mødesteder og at understøtte detailhandlen.

Læs mere om Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte

Byplanlægning