Bagsværd Bymidte

Byrådet har den 18. april 2018 vedtaget en Helhedsplan for Bagsværd Bymidte. Baggrunden for helhedsplanen er, at Byrådet tilbage i 2009, fastsatte en vision for Bagsværd Bymidte med målene;

  • At styrke Bagsværd Bymidte som centerområde og indkøbssted for borgerne i Bagsværd, så det i højere grad bliver muligt at handle lokalt.
  • At udvikle Bagsværd Hovedgade til bymidtens hovedstrøg og forstærke karakteren af en bymæssig handelsgade.
  • At sikre en levende bymidte med boliger, så der også er liv i bymidten, når butikkerne er lukket.
  • At udvikle bymidten som mødested og ramme om et aktivt, rekreativt byliv.
  • At bymidtens udvikling understøtter udviklingen af det ny bykvarter Bagsværd Bypark og herunder sikrer en attraktiv forbindelse fra Bagsværd Station gennem bymidten til det kommende hovedstrøg i Bagsværd Bypark.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i et samlet hovedgreb med henblik på at skabe en levende bymidte i Bagsværd, og skal sætte den overordnede retning for den kommende udvikling af Bagsværd Bymidte. Derudover indeholder helhedsplanen en handlingsplan for, hvordan en realisering af helhedsplanen kan ske. 

Helhedsplanen er ikke en detaljeret plan, men det udgangspunkt som efterfølgende planer skal tage udgangspunkt i. Helhedsplanen skal ses som en række principper og retningslinjer for udviklingen af Bagsværd Bymidte.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i et ønske om at gøre Bagsværd Bymidte mere grøn og skabe flere mødesteder. I opstartsfasen har der været afholdt en workshop i Bibliografen med Byrådet, Handelsforeningen Bagsværd, Bibliografen, andels- og ejerforeninger samt borgerpanelet i Bagsværd Bymidte. Derudover var en gruppe borgere, der tidligere har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i det videre arbejde, inviteret med på workshoppen. På workshoppen blev første udkast af Helhedsplanen præsenteret. Der var generelt stor tilslutning til forslaget, og Vandkunsten har efterfølgende arbejdet videre ud fra det udgangspunkt.

Realisering af Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte er en længerevarende proces, der vil strække sig over flere år. Der er afsat 4. mio. kr. til tiltag i år 2018. Realisering af den resterende del vil kræve, at der afsætte midler i det kommunale budget. Derudover er der en del andre projekter, der påvirker en realisering af Helhedsplanen, som fx det kommende klimaprojekt i Bymidten. Derudover vil en realisering af Helhedsplanen på visse steder kræve, at det sker i et samarbejde med grundejere og detailhandlen. Handlingsplanen skal derfor kun ses som en foreløbig handlingsplan med nogle vejledende årstal. Handlingsplanen fungerer som et bilag til Helhedsplanen.

Det er Tegnestuen Vandkunsten, der i samarbejde med ViaTrafik har udarbejdet Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte.

Se helhedsplanen her

Se handlingsplan her

Læs mere om visionen for Bagsværd Bymidte fra 2009 

Projekter i Bagsværd