Bagsværd Bypark

Gladsaxe Kommune har vedtaget en helhedsplan for en omfattende omdannelse af den nordlige del af Bagsværd Erhvervskvarter, der har fået navnet Bagsværd Bypark. Næste skridt er projekter, der kan føre til en realisering.

Bagsværd Bypark udgøres af Kommuneplanrammerne: 18BE1, 18BE2, 18BE3, 18BE4 og 18C1.

Se mere her

Første etape af Bagsværd Bypark er vedtaget 
Byrådet har vedtaget en lokalplan for den første etape af Bagsværd Bypark. Lokalplanen er det første skridt på vejen mod et bæredygtigt bolig- og erhvervskvarter.

Se lokalplan 220 for Solhusene

Hvordan kommer vi videre?
Området skal udvikles og omdannes i samarbejde med lokale aktører, investorer og virksomheder. Hvis du har forslag til projekter i området, skal du tage kontakt til Byplanafdelingen. Før projekter kan realiseres i området, skal der udarbejdes lokalplaner, der nærmere fastlægger rammerne for, hvad der kan bygges i området. Projekter skal samtidig leve op til visionen i den helhedsplan, Byrådet har vedtaget.

Læs mere om lokalplanlægning i Gladsaxe Kommune.

Helhedsplanen
Byrådet har efter en omfattende proces vedtaget en helhedsplan for Bagsværd Bypark i juni 2010. Helhedsplanen fastlægger en række overordnede principper for omdannelsen, der skal sikre kvaliteten og den røde tråd.

Visionen er, at Bagsværd Bypark skal blive et attraktivt byområde med en blanding af boliger og detailhandel samt offentlig og privat kontor- og servicevirksomhed. Det forventes, at området vil kunne rumme 800-1.000 boliger og 1.500-3.000 arbejdspladser samt detailhandel.

Bagsværd Bypark skal have indbydende byrum, der giver gode rammer for aktiviteter for alle aldersgrupper. Der skal være gode forbindelser, både igennem området og til omgivelserne, som for eksempel Bagsværd Bymidte, Smør- og Fedtmosen samt Bagsværd Sø. Kvarteret skal både have et markant grønt præg og en høj grad af bymæssighed. Samtidig skal bæredygtighed indgå som et grundlæggende princip i området.

Helhedsplanen, der nu planlægges efter, ser du her.

Det lange sigte
Byomdannelsen kommer til at strække sig over mange år. Det ser vi som en fordel i forhold til at opnå en god og sammensat by. Vi håber, at de lokale aktører, investorer og virksomheder vil deltage aktivt ved implementeringen af planen og sætte deres eget personlige fingeraftryk på området.

Projekter i Bagsværd