Projekter i Gladsaxe kvarter

Byens Arena

Gladsaxe Kommune har fået tilskud til at udvikle et projekt for Høje Gladsaxe-bebyggelsen, der omdanner forpladsen til en fælles arena med aktiviteter og bevægelse. Beboerne skal være med til at forme "Byens Arena", som projektet er blevet døbt. Projektets første del stod færdigt i 2011, men målet er at Byens Arena kan fortsætte sin udvikling med tiden som der opstår nye ønsker til udfoldelsemuligheder.

Du kan læse visionsoplæget her

Du kan læse projektforslagets her

Du kan læse plan over området her

 

Gladsaxevej nord

Et udviklingsprojekt for ”Bygaden” og del af ”Boulevarden” i Gladsaxe Ringby.
Ejerne i området blev inviteret til at deltage i en kortlægning af områdets potentiale for fremtiden. Projektet undersøgte muligheder og udfordringer i byomdannelse og partnerskab.  Se mere her

 

Helhedsplan Gladsaxe Ringby –
Gladsaxe Erhvervskvarters fremtid

Gladsaxe Byråd traf i april 2013 beslutning om at tiltræde den projektudredning for en letbane i Ring 3, som Metroselskabet har udarbejdet, og sagde dermed ja til økonomi, linje­føring og stationer. I juni 2013 blev principaftalen underskrevet af alle parter, og vejen er banet for at gå i gang med en VVM miljøvurdering af projektet, anlægslov og sætte udbud i gang. Når det er på plads, tager vi efter planen første spadestik i 2018 til 28 km letbane langs Ring 3 fra Lundtofte i nord gennem Gladsaxe til Ishøj i syd. Letbanen forventes at være anlagt på hele strækningen i 2025. Læs mere her

Byplanlægning