Træpolitik

Byrådet vedtog den 24. april 2019 en træpolitik.

Gladsaxe Kommunes træer er med til at gøre Gladsaxe til en attraktiv kommune at bo og leve i, og derfor har byrådet besluttet, at der skal plantes flere træer. Gladsaxe Kommunes træpolitik er et fælles fundament, der sætter den overordnede retning for Gladsaxe Kommunes udvikling og arbejde med byens træer. Politiken har sit anker i FN’s Verdensmål og Gladsaxe Strategien. Derudover har træpolitikken sit afsæt i strategien ’Vores Grønne Gladsaxe’, hvor et væsentligt mål er styrkelse af et grønt netværk og grønne hovedveje.

Læs Træpolitikken her

Du kan læse forvaltningens administrationsgrundlag her:

Administrationsgrundlag for forvaltning af risikotræer

Administrationsgrundlag for gravetilladelser

Administrationsgrundlag for udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner

Administrationsgrundlag for henvendelser om fældning af træer

Byg og bolig