GladsaxeLiv

Gladsaxe skal have et mangfoldigt byliv, der bidrager til at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder. Gladsaxe er en moderne, funktionsopdelt by, hvor erhverv ligger for sig, og institutioner ligger for sig. Der er store områder udelukkende med boliger, og fodbold foregår på baner bag et hegn. Opdelingen af funktioner er en udfordring, hvis vi gerne vil skabe liv i byen på alle tidspunkter af døgnet.

Derfor har vi igangsat arbejdet med GladsaxeLiv, som er ét af initiativerne under Vækststrategien ”Levende by i vækst”. Formålet med GladsaxeLiv er at skabe og synliggøre mere byliv i Gladsaxe ved at fokusere på hverdagslivet, udvikle de steder i byen hvor folk i forvejen kommer og skabe sammenhæng mellem livet inde og ude.

Læs mere om de tidligere års projekter til venstre.

Bylivsanalysen

Som opstart på arbejdet med GladsaxeLiv har Gladsaxe Kommune indledt et samarbejde med Gehl Architects, der har resulteret i en rapport om bylivet i Gladsaxe.

Rapporten indeholder en analyse af det eksisterende byliv i Gladsaxe, hvor Gehl lægger op til, at byliv skal forstås bredt. Byliv er ikke kun muligheden for at gå på café og restaurant. Gehl taler i stedet om at understøtte hverdagslivet og sætte mennesker og liv før rum og bygninger. Rapporten peger også på potentialer for at udvikle livet i Gladsaxe, der i hovedtræk handler om

  • at vi skarpere definerer, hvad Gladsaxe er og kan
  • at vi ser potentialerne i hverdagslivet
  • at vi skaber kvalitet, dér hvor livet allerede foregår
  • at vi synliggører det liv, der allerede eksisterer i Gladsaxe
  • at vi undersøger, hvad nye tiltag giver til livet i Gladsaxe

Læs Gehl Architects rapport her.

 

Hvordan kommer du videre, hvis du har en god idé

Hvis du har en god idé til et arrangement eller en aktivitet i byens rum, så kan du søge hjælp og sparring hos Kulturskaberne og Frivilighedsportalen.

Du kan finde links i nedenstående boks.

GladsaxeLiv