Børne- og Skolepolitik

Gladsaxe Kommune har store ambitioner for børn og unge, der kommer til udtryk i ”Børn og unge former fremtiden, Børne- og Skolepolitkken i Gladsaxe Kommune”. Politikken retter sig mod det hele børne- og ungeliv for alle børn og unge i Gladsaxe Kommune. Politikken er det fælles faglige fundament, der sætter den overordnede retning for Gladsaxe Kommunes arbejde med børn og unge, og for de rammer og muligheder børn og unge tilbydes i Gladsaxe.

Børne- og Skolepolitikken er udarbejdet på baggrund af mange tværgående dialoger mellem børn og unge, politikere, forældre, ledere og medarbejdere og øvrige interessenter på børne- og ungeområdet. Politikken er udviklet parallelt med Politik for kultur, fritid og idræt, der er et af områderne i det hele børne- og ungeliv. Processen for udvikling af filmen kan ses via følgende link:

Udvikling af Børne- og skolepolitik og Politik for kultur, fritid og idræt 2017 – 2018

Børn og unge former fremtiden” er den fælles vision om, at børn og unge vokser op i tryghed, og med en tro på , at de gør en forskel i deres liv, og den fremtid, de er med til at forme.

Politikken udtrykker de to grundlæggende værdier for det fælles børne- og ungelæringssyn og forældresyn, som er fundamentet for alt arbejde på børne og ungeområdet.

Endelig sættes der i politikken tre strategiske mål for arbejdet med børn og unge. Det er:

  • Børn og unge trives
  • Børn og unge deltager i fællesskaber
  • Børn og unge lærer

Børne- og Skolepolitikken realiseres gennem udpegning af en række indsatsområder. Indsatsområderne anviser 4 strategiske spor, der tilsammen skal være løftestang for et fælles strategisk træk, der er med til at realisere målene i politikken.

Indsatsområderne er:

  • Læringsmiljøer
  • Lige muligheder for at lykkes
  • Børn, unge og familier som medskabere
  • Et åbent og helhedsorienteret samarbejde

Læs om de fire indsatsområder her

Læs hele Børne- og Skole politikken her

 

Familie, børn og unge