Dagtilbudsstrategi

Gladsaxe Kommune skal på sigt have en dagtilbudsstruktur, der tilgodeser børnene, personalet og forældrene, og som er bæredygtig i forhold til faglighed, udvikling af kvalitet og udnyttelse af ressourcer, herunder økonomi.

I 2010 blev der udarbejdet en strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur.

Strategien fra 2010 blev opdateret i 2015.

I Dagtilbudsstrategi 2 sker der en opdatering af dagtilbudsstrategien fra 2015, og der præsenteres samtidig en opdateret og udvidet implementeringsplan. Udgangspunktet for såvel strategi som implementeringsplanen er, at dagtilbuddene i Gladsaxe Kommune skal have en høj pædagogisk kvalitet og gode fysiske rammer. Derudover skal udbuddet af dagtilbudspladser svare til antallet af børn, som har behov for en dagtilbudsplads under hensyntagen til forældrenes frie valg.

Familie, børn og unge