Helhed og sammenhæng i børns liv - om overgangen fra børnehave til SFO og skole

Skolestarten er en milepæl i barnets liv, som har stor opmærksomhed. Det har betydning for et barns udvikling og læring, at den foregår som en kontinuerlig proces, hvor der er helhed og sammenhæng.

I Gladsaxe har vi valgt et forløb med fire elementer,som indgår i de pædagogiske aktiviteter. Disse skal hjælpe og støtte barnet i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole.Der er således skabt et godt grundlag for, at overgangen fremstår som et sammenhængende forløb, der knytter sig til Gladsaxe Kommunes målsætninger på  børneområdet.

Læs mere om forløbet og de fire elementer her

Familie, børn og unge