Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Gladsaxe Kommune

Byrådet skal med mål og indholdsbeskrivelserne give borgerne mulighed for at få indblik i den enkelte kommunes prioriteringer og serviceniveau i forhold til skolefritidsordninger.

Formålet med beskrivelserne er desuden at fremme, at skolefritidsordningerne inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål. I Gladsaxe Kommune er SFO en fuldt integreret del af folkeskolen.

Mål – og indholdsbeskrivelserne tager udgangspunkt i praksis. Her finder du konkrete beskrivelser af, hvad der forventes af medarbejderne i kommunens SFO – og du kan få et klart billede af livet i en SFO i Gladsaxe.

Læs Mål og Indholdsbeskrivelsen for SFO i Gadsaxe Kommune her

Familie, børn og unge