Strategi for fremtidig dagtilbudsstruktur

Gladsaxe Kommune skal på sigt have en institutionsstruktur, der tilgodeser børnene, personalet og forældrene, og som er bæredygtig i forhold til faglighed, udvikling af kvalitet og udnyttelse af ressourcer, herunder økonomi.

I 2010 blev der derfor udarbejdet en strategi for den fremtidige institutionsstruktur.

Nu er strategien blevet opdateret, og samtidig er der udarbejdet en implementeringsplan.

Den seneste befolkningsprognose for Gladsaxe viser en befolkningstilvækst. Vi forventer derfor i løbet af en årrække, at der vil være behov for flere dagtilbudspladser i kommunen. Allerede nu er der områder i kommunen, hvor behovet for pladser overstiger det antal vi har. Denne viden er, sammen med en kortlægning fra 2013 af børnehusenes bygninger, udgangspunkt for en konkret plan for nybygning, ombygning og afvikling af børnehuse i perioden 2015-2022.

Link til strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan.

Link til strategien vedtaget i 2010

 

Familie, børn og unge