Strategi for Tidlig indsats

En tidlig indsats for livet

Alle familier i Gladsaxe Kommune skal have muligheden for at leve et godt og trygt liv. Der findes dog familier, som har særlige udfordringer og derfor befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at blive udsatte. I disse familier kan forældrene af forskellige årsager have behov for støtte. Støtte til at kunne lykkes i at skabe gode, stabile rammer for et godt hverdagsliv og støtte til at understøtte børnenes udvikling og trivsel. Disse familier vil vi gøre en særlig indsats for. Vi vil gøre noget mere og noget andet, end det vi allerede gør i dag – og vi skal gøre det tidligt og sammen.

Læs Strategi for Tidlig indsats

Familie, børn og unge