Ungestrategi 2015-2019

Gladsaxe skal være et attraktivt sted at bo og leve for unge. De unge er forskellige og har individuelle behov og ønsker, der afhænger af deres personlighed, baggrund og hvor de er i deres liv. Kommunens ansvar er at skabe gode rammer for, at unge udvikler sig til at kunne leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv, sådan som det fremgår af Kommunestrategien. Ungemiljøet skal rumme et differentieret tilbud, som giver unge de bedste udviklingsmuligheder.

Der er behov for at udvikle og nytænke tilbud og indsatser. De skal i højere grad understøtte de unges interesser, øge deres selvstændighed, understøtte deres personlige udvikling som demokratiske samfundsborgere og gøre dem i stand til at tage en uddannelse og få et job så de kan blive selvforsørgende.

Læs Ungestrategi 2015-2019.

Nyheder

Se alle nyheder

Inklusion

Gladsaxe Kommune har i en årrække haft fokus på inklusion. Læs mere om konkrete tiltag og find gode råd og hjælp her.

Læs mere her
Familie, børn og unge