Kommunestrategien

Kommunestrategien handler om, hvilke udfordringer Gladsaxe Kommune står overfor og hvilke mål Byrådet vil nå på kort og langt sigt. Gladsaxe Kommune er en stærk velfærdskommune, der prioriterer og går foran i udviklingen af velfærden. 

Få mål – der sætter retning

Byrådet prioriterer i Kommunestrategi 2014-2018 otte målsætninger:

Kommunestrategien giver ikke konkrete svar på, hvordan vi opnår de ønskede effekter. Strategien handler om, hvilke udfordringer kommunen står overfor og hvilke mål vi vil nå på kort og langt sigt. Med strategien som pejlemærke er der givet plads til styrket dialog og inddragelse af borgere, virksomheder, foreninger og råd i alle lokalområder med henblik på at skabe de bedste løsninger.

Om kommunestrategien

I hver valgperiode vedtager Byrådet en ny kommunestrategi. Strategien udstikker den politiske retning og angiver de overordnede mål for Byrådsperioden.

Ambitionen med den ny kommunestrategi er færre mål, der sætter retning og fokus på effekter, med andre ord får vi det rigtige ud af vores indsatser? Hvert år følger vi op på målepunkterne for at se, om vi har nået vores mål. Læs mere om kommunestrategien her.

Her kan du se Kommunestregi 2014-2018 i printvenlig version.

Planer, politikker og visioner