Alder ingen hindring

I Gladsaxe Kommune har vi en forventning om, at borgerne helst vil være herre i eget liv længst muligt. Omvendt kan borgerne forvente at få den rette støtte, pleje og behandling den dag, der måtte være et behov herfor. Med målsætningen Alder ingen hindring ønsker Byrådet, at se alle kommunens borgere – uanset alder – med ressourcer til gavn for den enkelte og for fællesskabet. Der ligger et stort potentiale i at nedbryde fokus på aldersgrænser og anerkende de ældre borgeres engagement og deltagelse som aktive medborgere i kommunen.

Om kommunestrategien