Klimabevidste valg

Vejret bliver vildere, vådere og varmere. Klimabevidste valg handler om, at Byrådet vil forebygge og tilpasse Gladsaxe Kommune til et forandret klima. Gladsaxe Kommune som virksomhed går selv forrest på klima og miljøområdet. Byrådet vil yderligere i samarbejde med borgere og virksomheder gøre det let at træffe bæredygtige valg, når det kommer til energiforsyning, nedbringelse af CO2, klimavenlig transport, affaldshåndtering og håndtering af regnvand.

Om kommunestrategien