Økonomisk råderum

Gladsaxe Kommune skal også i de kommende år have et Økonomisk råderum, der gør det muligt at fastholde et godt serviceniveau. Vi skal sikre, at den økonomi, der er bundet i mursten og medarbejde anvendes effektivt og innovativt – så vi også i fremtiden kan være en stærk velfærdskommune. Ledere og medarbejdere er den største ressource, vi reelt har til rådighed, hvis vi skal lykkes med at gøre en forskel for den enkelte borger og for kommunen som helhed. I Gladsaxe Kommune har vi et højt engagement og fagligt niveau, men vi skal også sikre en høj trivsel på kommunens arbejdspladser. Det handler ikke om at levere mere velfærd, men om bedre velfærd til kommunens borgere.

Om kommunestrategien