Unge i uddannelse og job

Der er stadig for mange unge, som ikke får uddannelse og job. Byrådet sætter med kommunestrategien fokus på Unge i uddannelse og job – nærmere bestemt de 15-29-årige, som har brug for en ekstra indsats til at gennemføre en uddannelse, så de også får foden ind på arbejdsmarkedet og bliver i stand til at klare sig selv. Ungestrategien skal understøtte de unge i at blive livsduelige, så de kan mestre livets forskellige facetter både socialt og som aktive medborgere.

Om kommunestrategien