Politik for kultur, fritid, idræt og folkeoplysning

Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik blev vedtaget af Byrådet i 2018.

Byrådet vil med denne politik understøtte det brede og mangfoldige kultur-, fritids- og idrætsliv. For at sikre bedst mulig sammenhæng og helhed på kultur-, fritids- og idrætsområdet er Byrådets politik for kultur, fritid og idræt samtidig Byrådets politik for folkeoplysning. Områderne deler derfor enslydende og fælles visioner og målsætninger.

Læs kultur-, fritids- og idrætspolitikken her

Læs om rammer for folkeoplysende arbejde i Gladsaxe Kommune

Planer indenfor naturområdet

Pleje af grønne områder

Gladsaxeliv

Indsatsplan for bjørneklo

Booking af lokaler

Gladsaxe Kommunes bookingsystem til lokaler udvikles løbende. Vi har samlet de nyeste vejledninger og guides til hvordan du også kan blive bruger af systemet.

Læs mere her

Tilskud og puljer

Søg blandt de mange muligheder for at få støtte til kultur-, fritids- og idrætslivet i Gladsaxe Kommune

Tilskud og puljer
Planer, politikker og visioner