Politik for kultur, fritid, idræt og folkeoplysning

Gladsaxe Kommune har fået en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik


Byrådet vil med denne politik understøtte det brede og mangfoldige kultur-, fritids- og idrætsliv. For at sikre bedst mulig sammenhæng og helhed på kultur-, fritids- og idrætsområdet er Byrådets politik for kultur, fritid og idræt samtidig Byrådets politik for folkeoplysning. Områderne deler derfor enslydende og fælles visioner og målsætninger.

Læs kultur-, fritids- og idrætspolitikken her

Læs Udviklingsplan for idræts- og bevægelsesfaciliteter

Planer indenfor naturområdet

Pleje af grønne områder

Gladsaxeliv

Indsatsplan for bjørneklo

Naturplan

Booking af lokaler for foreninger

Gladsaxe Kommune er i gang med at udskifte foreningsportalen til en ny løsning. Projektet medfører skiftende ændringer i de normale arbejdsgange for lokalebooking og tilskudsansøgninger i perioden april til november 2018.

Læs mere her

Tilskud og puljer

Søg blandt de mange muligheder for at få støtte til kultur-, fritids- og idrætslivet i Gladsaxe Kommune

Tilskud og puljer
Planer, politikker og visioner