Politik for kultur, fritid og idræt

Byrådet vedtog 26. september 2018 en ny kultur-, fritids- og idrætspolitik for Gladsaxe Kommune. Den nye politik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Det er vigtige elementer for at skabe et godt liv for alle, der bor i Gladsaxe. De fleste trives bedst i fællesskab med andre. Det kan være i foreningslivet, men det kan også være andre steder, at vi finder vores fællesskaber.

Der spirer mange kreative ideer frem i Gladsaxe, det er vores mål at gøde disse og give mulighed og rum for, at de kan udvikle sig. Håbet er, at politikken kan virke som udgangspunkt for, at mange forskellige parter vil medvirke til at skabe nyt og fortsat udvikle kultur-, fritids- og idrætsområdet i Gladsaxe.

Der indgår to strategiske mål i politikken:

  • Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber
  • Vi vil styrke nytænkning og skabe kreative frirum.

Læs hele politikken her

Kultur, natur og fritid