Affaldsplan 2015-2024

Hvad er en affaldsplan

Gladsaxe Kommunes affaldsplan beskriver, hvordan kommunen vil medvirke til at nå målene i regeringens ressourceplan for affaldshåndtering 2013 - 2018, Danmark uden affald. Affaldsplanen definerer rammerne for kommunens affaldsplanlægning 20152024 med særlig fokus på de første år. Affaldsplanen er et styrings- og planlægningsværktøj, som bliver brugt i kommunens arbejdet på affaldsområdet.

Hvad vil vi opnå

Affaldsplanen støtter op om Gladsaxe Kommunestrategi 2014 - 2018. I kommunestrategien under klimabeviste valg fremgår det, at vi skal genanvende mere madaffald og andre genanvendelige materialer i affaldet. Der skal være bedre mulighed for, at virksomheder og borgere kan sortere deres affald til genanvendelse. Hermed skal Gladsaxe Kommune bidrage til at de samlede mål i Ressourceplanen for Danmark kan nås.

Samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige ejerkommuner

Udfordringerne på affaldsområdet, er ikke unikke for vores kommune. Det er ofte de samme problemstillinger, som alle øvrige kommuner står over for. Gladsaxe Kommune og 18 andre kommuner er ejere af I/S Vestforbrænding. Det fælles ejerskab giver mulighed for, at vi kan dele erfaringer og samarbejde inden for kommunernes opgaver med affaldsplanlægning og håndtering. Denne affaldsplan fastlægger én vision og tre mål, som er fælles for kommunerne i Vestforbrændings opland.

Hvad betyder affaldsplanen for dig

Planen beskriver de initiativer, kommunen vil tage på affaldsområdet i de kommende år. Det vil være ændringer i indsamlingsordninger i boligområder, krav til affaldshåndteringen i de kommunale institutioner og samarbejde om affaldshåndtering i virksomheder med videre.

Vil du vide mere

Kan du læse hele affaldsplan 2015-2024 her:

/Files/Files/BMF/Affald/Affaldsplan-2015-til-2024.pdf

Læs om de konkrete initiativer i handlingsplanerne her:

/Files/Files/BMF/Affald/Handlingsplan-2016-2017.pdf

/Files/Files/BMF/Affald/handlingsplan_2015_vedtaget.pdf

 

 

 

Miljø og klima