Erhverv

Virksomhederne i Gladsaxe bidrager med en væsentlig påvirkning af miljøet. Omkring 30 procent af den samlede CO2-udledning i Gladsaxe kommer fra virksomhederne. Udledningen stammer både fra opvarmning af bygninger og forbrug af el i bygninger og i produktionen.

Erhvervslivet anvender og håndterer råvarer og kemikalier, som ved spild kan forurene jord og grundvand. Nogle virksomheder anvender pesticider til pleje af grønne arealer. Pesticider, som er uønskede i grundvandet.

Transport af råvarer, produkter og medarbejdernes kørsel bidrager til udledning af CO2 og miljøskadelige partikler. Se mere om virksomheder og transport i afsnittet om Trafik. Virksomhederne i Gladsaxe er derfor centrale aktører for at nedbringe CO2- udledningen og forebygge miljøbelastningen i Gladsaxe.

Gladsaxe Kommune arbejder for at give de nødvendige redskaber, som kan bidrage til, at virksomhederne får bedre information og viden og dermed et bedre grundlag for at træffe valg, som kan medvirke til at forebygge og nedsætte deres CO2-udledning og miljøbelastning. 

Vi har mål og indsatser for følgende områder: Energibesparelser i bygninger og produktion, Netværk om energibesparelser, Den frivillige indsats både på miljø og energiområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Gladsaxe Kommune udfører miljøtilsyn på en række virksomheder. Når vi går på tilsyn, ønsker vi at inspirere virksomheden til en øget frivillig indsats. Vi lægger vægt på god dialog om miljøspørgsmål, som ligger udenfor myndighedsopgaverne. Det gælder fx. områder som:

  • Frivillig oprydning ved jordforurening
  • Energibesparelser og CO2-reduktion
  • Håndtering af ekstremregn og kraftige regnskyl
  • Miljøstyring og miljømærkning af produkter
  • Frivillige grønne regnskaber, der giver overblik over ressourceforbrug og affaldsmængder 

Du kan læse mere om indsatsen, når vi går på Miljøtilsyn i Plan for miljøtilsyn.

CO2- og Miljøplan