Energibesparelser i bygninger og produktion

For at nå vores CO2 mål er det nødvendigt, at virksomhederne har fokus på at energirenovere bygninger, reducere energi til drift og produktion og omstille til vedvarende energi. Fokus skal være på bygningernes klimaskærm (vægge, tag, lofter og porte), energistyring og adfærd.

Mindre energiforbrug giver samtidig en gevinst på energiregningen. 

Ved miljøtilsyn på virksomheder, vil vi fortsat have vores fokus på forebyggelse af jord og grundvandsforurening.

Vi vil: 

  • aktivt skabe fokus på muligheder for energibesparelser hos virksomheder, ved fx. dialog ved byggetilladelser.
  • fortsætte og udvikle vores samarbejde i netværket KlimaKlar Virksomheder. Link til afsnit om netværk om energibesparelser:
  • have fokus på den gode dialog med virksomhederne om energi og miljø, når vi går på miljøtilsyn. Du kan læse mere i Plan for miljøtilsyn.
  • være udstillingsvindue for gode eksempler og dokumentation for energibesparelser til inspiration for andre.

Erhverv