Energibesparelser i bygninger

Gladsaxe Kommune har en Energihandlingsplan 2013 - 2020 for vores kommunale ejendomme PDF. Planen er blevet revideret i 2013.

Energihandlingsplanen er vores strategi for energibesparelser i kommunens bygninger og omfatter indsatser inden for energibesparelser i bygninger, herunder: Energiledelse og energistyring, Driftoptimering og tekniske forbedringer, Energirigtigt byggeri og energirenoveringer, Vedvarende energi og Omlægninger af energiforsyning

 

 

 

 

 

 

 

Du kan se, hvor langt vi er kommet i vores Energiregnskab for 2018 for de kommunale ejendomme i dette dokument PDF.

Vi vil formidle opnåede energibesparelser og eksempelprojekter i vores egne ejendomme til inspiration for andre, som blandt andet kan ses på gladsaxe.dk/klima.

Vi gennemfører energisparekampagner rettet mod kommunens medarbejdere.

Se også vores indsats med Miljøarbejde på institutioner.

Kommunen - hvad gør vi?