Her gælder indsatsplanen

Det er Gladsaxe Kommunes vurdering, at alt grundvand i Gladsaxe har stor betydning for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning i Gladsaxe og omegn. Indsatsplanen dækker derfor hele Gladsaxe kommune.

I forhold til grundvandsbeskyttelse er der en række forskellige geografiske afgrænsninger, der udgør grundlaget for indsatsen omkring grundvandsbeskyttelse. På denne side kan du se hvilke områder i Gladsaxe Kommune, der har betydning for grundvandsbeskyttelsen samt læse mere om de forskellige typer områder og oplande.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020