Chlorerede opløsningsmidler og pesticider

Gladsaxe Kommune vil opspore kilder til chlorerede opløsningsmidler og kortlægge pesticidbelastning i grundvandet nær indvindingsboringer. Ved HOFORs Kilde XIII samt Søborg Vandværk og Bagsværd Vandværk er der påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler i grundvandet, og her vil vi skabe et overblik over, hvor dette forureningsbidrag stammer fra med henblik på at udarbejde en handlingsplan for at forbedre vandkvaliteten. Disse indsatser vil overvejende ske i samarbejde med Novafos, HOFOR og Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden er myndighed i forhold til oprensning på forurenede ejendomme, men prioriterer ikke fjernelse af forureningskilder i Gladsaxe Kommune før om tidligst 8-10 år. Se Region Hovedstadens strategi for jordforurening her. Gladsaxe Kommune har oprettet og vil løbende opdatere vores prioriterede liste over ejendomme kortlagt på grund af chlorerede opløsningsmidler eller pesticider. Netop disse to stofgrupper er de mest kritiske i forhold til grundvandet. Formålet med listen er at afklare om ejendomme på listen udgør en akut trussel for vores vandværker eller kildepladser. Disse oplysninger bliver givet videre til Region Hovedstaden med henblik på, at Region Hovedstaden prioriterer at udføre akutte indsatser hurtigere i Gladsaxe Kommune end det er tilfældet nu.

Indsatser 2017-2020