Formidling og samarbejde

Gladsaxe Kommune vil i bredere omfang end tidligere formidle, hvorfor grundvandsbeskyttelse er vigtig. Blandt andet det helt basale, at grundvandskvaliteten er vigtig, fordi vi netop benytter vandet til alles drikkevand. Formidlingen vil eksempelvis kunne ske som en del af undervisningen på skoler eller gymnasier. Vi vil opsøge samarbejde med universitetsstuderende om konkrete projekter – eksempelvis i forhold til nedsivning af vejvand og tagvand. Desuden ønsker kommunen at undersøge muligheder for samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsessteder om udvikling af vandteknologi og beskyttelse af grundvandet.

Indsatser 2017-2020