Jordforurening, forureningskortlægning og afværgeanlæg

Region Hovedstaden forventer at færdiggøre forureningskortlægningen af ejendomme og arealer i Gladsaxe Kommune i 2017. I henhold til Region Hovedstadens strategi for indsatsen mod jordforurening prioriterer regionen ikke at igangsætte nye oprensninger i Gladsaxe før om tidligst 8-10 år. Dog har regionen i dag fem tekniske anlæg, som fjerner forurening i kommunen. Regionen forventer at opretholde og løbende optimere disse, såfremt der er en væsentlig og blivende effekt for beskyttelsen af drikkevandet.

Kort med forurenede lokaliteter i Gladsaxe Kommune.

Ligeledes forventer Region Hovedstaden fortsat at opretholde den eksisterende overvågningsindsats i forhold til forurenede ejendomme i blandt andet Gladsaxe og Bagsværd Erhvervskvarter. Denne indsats vil fortsat blive koordineret med Gladsaxe Kommune, HOFOR og Novafos.

Gladsaxe Kommune arbejder aktivt for at få forurenere til at undersøge og oprense forureninger frivilligt eller via påbud. I forbindelse med byggeprojekter på forureningskortlagte ejendomme vil vi indgå i dialog med bygherre med henblik på at undersøge muligheden for at fjerne forurening.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Indsatser 2017-2020