Kampagner for borgere og virksomheder

Gladsaxe Kommune vil gennemføre kampagner for borgere, virksomheder og kolonihaver for at informere om grundvandets sårbarhed i forhold til brug af bekæmpelsesmidler i haven. Desuden vil vi sammen med grundejer undersøge tæthed af private kloakledninger nær indvindingsboringer.

Vi vil informere om, hvor der er separatkloakerede områder, hvor overfladevand fra boligområder eller erhvervskvarterer ledes ud i naturområder. Desuden afprøver vi alternative tømidler til vejsalt i samarbejde med boligselskaber og grundejerforeninger. Gladsaxe Kommune vil ydermere med øget tilsynsfrekvens på virksomheder forebygge jord- og grundvandsforurening

Kort over separatkloakerede områder

Overskrift

Indsatser 2017-2020