Miljøboringer

I Gladsaxe Kommune er der gennem tiden etableret flere tusind boringer i forbindelse med forureningsundersøgelser udført af grundejer, amt/region eller bygherrer. Størstedelen af disse boringer kender vi ikke tilstanden af og da mange boringer fører direkte ned til grundvandet er det vigtigt at boringer ikke står uden låg eller på anden måde udgør en åben passage ned til grundvandet. Især på ejendomme, hvor der håndteres og opbevares farligt affald eller råvarer. For at forhindre unødig forurening af grundvandet fra dårligt vedligeholdte boringer, vil vi genfinde boringer og registrere tilstanden af dem samt vurdere om boringerne kan benyttes til grundvandovervågning eller prøvetagning. Udgør boringerne en risiko for grundvandet, sørger vi for at boringens ejer sløjfer boringen.

Vi stiller i boretilladelser altid vilkår om, at boringer skal sløjfes efter endt brug. Vi fører tilsyn med udførsel og sløjfning af boringer.

Indsatser 2017-2020