Nedsivning af regnvand

Gladsaxe Kommune undersøger problemstillinger, der er knyttet til nedsivning af regnvand fra befæstede arealer og tage. Vores retningslinjer for nedsivning opdateres løbende og vi stiller krav til kvaliteten af det vand, der nedsives. Især vand fra veje, virksomheder og kunstgræsbaner.

Vi overvåger i samarbejde med nabokommuner om nedsivning medfører en stigende grundvandsstand i terrænnære magasiner.

Kort over jordens egnethed til nedsivning

Indsatser 2017-2020