Indsatsplanens formål

Indsatsplanens formål er at afhjælpe og forebygge forurening af grundvandsressourcen i Gladsaxe Kommune, i henhold til bekendtgørelsen om indsatsplaner[1]. Da størstedelen af grundvandet under Gladsaxe Kommune benyttes til drikkevandsforsyning, prioriterer vi grundvandsbeskyttelsen højt i hele kommunen.

De overordnede formål med Gladsaxe Kommunes indsatsplan er:

  1. At beskytte grundvandet, så vi fortsat kan indvinde drikkevand på alle eksisterende kildepladser i kommunen, og så vi kan opfylde målene i Gladsaxe Kommunes Vandforsyningsplan om produktion af drikkevand lokalt på Søborg Vandværk og Bagsværd Vandværk.
  2. At det grundvand, vi indvinder til drikkevand, kun skal gennemgå simpel vandbehandling på vandværkerne for at overholde de til enhver tid gældende kvalitetskrav til drikkevand.
    Bagsværd Vandværk benytter sig i dag af videregående vandbehandling i form af et kulfilter, der fjerner chlorerede stoffer i det grundvand, der pumpes op. På sigt er det ambitionen, at en række indsatser skal sikre, at Bagsværd Vandværk kan gå tilbage til simpel vandbehandling.
  3. At forebygge yderligere forringelse af grundvandsressourcen i Gladsaxe Kommune.
  4. At sikre overblik over truslerne mod drikkevandet fra jord- og grundvandsforureninger, så det er muligt at gribe ind, inden forureningerne når kommunens kildepladser.

På de følgende sider vil Gladsaxe Kommunes indsatsplan blive præsenteret sammen med det baggrundsmateriale, der ligger til grund for Indsatsplanen.


[1] Bekendtgørelse om indsatsplaner, Bekendtgørelse 912 fra 27. juni 2016.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020