Regnvandsanlæg

Sådan virker det

Regnvandstank
Regnvandsinstallation
Vaskemaskine med regnvand

Regnvand kan opsamles i store beholdere, som oftest er gravet ned eller placeret frostfrit i kælder eller garage. Herfra ledes vandet via separate rør rundt i huset til de installationer, hvor vandet bruges til tøjvask og toiletskyl.

 • Regnvandsbeholderne skal være relativ store for at kunne opmagasinere regnvandet
 • Beholderen skal have et overløb til kloakken eller til andet anlæg i haven, der håndterer regnvandet lokalt 

Positiv effekt på klimaet og miljøet

Der spares på vores rene drikkevand til tøjvask og toiletskyl, som ikke kræver så høj kvalitet, som drikkevandet har.

Økonomi, drift og levetid

 • Regnvandstanken koster cirka 30-35.000 kr. til en villa (omkring 5000 l/5 m3), inklusive rør, pumpe, slanger, filter med mere
 • Man skal beregne 25-30 l tankvolumen pr. m2 tagareal
 • Dertil kommer yderligere omkostninger i form at rørlægning inde i huset
 • Filteret, som holder skidt ude af beholderen, skal renses to gange årligt (tager 5-10 min)

Hvilke regler gælder?

 • Et regnvandsanlæg skal installeres efter Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 003 ”Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner”, se under Vil du vide mere
 • Forsyningsselskabet Novafos kræver, at der opsættes en bimåler i forbindelse med et regnvandsanlæg, så der kan afregnes for den del af spildevandet, som stadig føres til kloak. Novafos betaler for måleren, som de kommer og sætter op.
 • Anlægget må kun udføres af autoriseret kloakmester, VVS installatør og elektriker
 • Bor du i enfamiliehus eller rækkehus kræves der ikke tilladelse. Nybyggeri, etageboliger og kontor skal søge tilladelse fra kommunens Byggesagsafdelingen
 • Anlægget må ikke installeres i mange offentlige bygninger, blandt andet plejehjem, dagsinstitutioner og skoler

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Regnvand kan bruges uanset kvaliteten af vandet
 • Spar penge ved at reducere dit vandforbrug med op til 40 %
 • Du sparer på grundvandet
 • Du reducerer mængden af vand som ledes til kloakken
 • Regnvand er blødt vand, hvilket forlænger vaskemaskinens levetid og mindsker forbruget af sæbe, skyllemidler og afkalkningsmidler

Ulemper:

 • Vandet nedsiver ikke, med ledes efter brug til kloakken
 • Anlægget er relativt dyrt
 • Anlægget kan have et stort elforbrug
 • Der er en del regler og retningslinjer som skal overholdes. 

Vil du vide mere?

Idékatalog