Regnvandsbeholdere

Sådan virker det

Princip for regnvandsbeholder
Eksempel på regnvandsbeholder
Man kan også bruge en gammel vintønde

Regnvand kan opsamles i beholdere eller tønder, og er den mest udbredte måde at genbruge regnvand på. Vandet kan bruges til havevanding, bilvask med mere.

 • Regnvandsbeholderne skal være så store som muligt
 • Beholderen skal anbringes, så murværk eller fundament ikke tager skade, hvis vandet løber over
 • Overløb ledes normalt til nedsivning, men kan også ledes til kloakken

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Mindre belastning på kloakken, når regnvandet holdes væk
 • Når du vander med regnvand, bidrager det til øget grundvandsdannelse, som er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer

Økonomi, drift og levetid

 • Du kan anskaffe dig en regnvandsbeholder med tilbehør til cirka 500 kr.
 • Beholderne skal tømmes og renses med mellemrum, hvis du vil undgå, at vandet lugter eller bliver meget misfarvet
 • Beholderne bør tømmes før frostperioder
 • Tagrender og nedløbsrør skal renses

Hvilke regler gælder?

Der er ingen regler for at anvende regnvandsbeholdere

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Nemt og billigt at installere og vedligeholde
 • Regnvand kan bruges, næsten uanset kvaliteten af vandet
 • Når du vander med regnvand, bruger du mindre af det dyre drikkevand

Ulemper:

 • Der sker ingen rensning af vandet
 • Pollen og blade kan give dårlig vandkvalitet og lugt
 • Solvarme giver høj vandtemperatur og dermed dårlig vandkvalitet
 • Man skal være opmærksom på ikke at bruge vand fra overflader af eternit, kobber og zink til havevanding af grønsager, som senere skal spises

 Vil du vide mere? 

Idékatalog