Skybrudssikring af bygninger

Sådan virker det

Princip for lyskasse uden skybrudssikring
Princip for lyskasse med skybrudssikring
Princip for kældernedgang uden skybrudssikring
Princip for kældernedgang med skybrudssikring

Når det eksisterede kloaksystem i tilfælde af skybrud ikke kan aflede regnvandet tilstrækkeligt hurtigt, kan der ske oversvømmelse fra kloakken, som giver skader på bygninger. Husk, at sikring af din kælder altid er dit eget ansvar, da kloakkerne kun er bygget til at håndtere hverdagsregn og undgå oversvømmelser på terræn. Man kan dog selv gøre meget for hindre eller begrænse skadernes omfang. 

 • Et højvandslukke kan forhindre kloakvand i at stå op igennem dit kælderafløb, når det regner kraftigt 
 • En pumpebrønd kan sikre, at du ikke får kloakvand i din kælder, og giver dig et magasin til dit eget spildevand, indtil der igen er plads i kloakken
 • Et tilbageløbsstop hindrer, at vand fra kloaksystemet trænger ind i din bolig, men kræver at du selv håndterer dit eget regnvand
 • Høje kanter om lyskasser kan forhindre overfladevand i at løbe ned i din kælder
 • Høje kanter ved kældernedgange forhindrer overfladevand i at løbe ned i din kælder
 • Sandsække kan ofte hindre vandet i at trænge igennem døre, kælderafløb og toiletter

Sørg altid for, at tagrender, tagbrønde, riste med videre er renset, så vandet hurtigt kan ledes væk, når det regner. Det kan også være en fordel at abonnere på en varslingstjeneste, der advarer om skybrud, så du er forberedt inden skybruddet kommer. Læs her om Mobilvarsling.

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Der er ingen positiv effekt på klimaet eller miljøet. Men det kan spare dig for de gener, der er ved at få kloakvand eller regnvand indenfor

Økonomi, drift og levetid

 • Omkostningerne til sikring af lyskasser og kældernedgange kan variere, men er som hovedregel relativt billige i forhold til skadesomkostningerne ved at lade være
 • Sandsække er en billig lavpraktisk løsning, der i visse situationer kan spare dig for meget besvær og store udgifter
 • Økonomien på højtvandslukke, pumpebrønd og tilbageløbsstop varierer alt efter, hvilke forhold der er på din ejendom

Hvilke regler gælder?

Fordele og ulemper

Fordele: 

 • Kan måske give dig billigere husforsikring, undersøg hos dit eget forsikringsselskab
 • Sikrer værdien af dit hus

Ulemper:

 • Nogle af løsningerne kan være forbundet med store udgifter
 • Forhøjede kanter ved kældernedgange kan være en ulempe i dagligdagen

Vil du vide mere?

Idékatalog