Udledning til græsarealer

Sådan virker det

Princip for udledning til græsareal
Udledning af tagvand til græs ved Brøndby Bibliotek

Ved nedsivning på grønne arealer løber vandet direkte ud på den grønne overflade og siver ned. Det er som regel græsarealer, men andre typer af bevoksning kan anvendes. Arealet skal have fald bort fra tilstødende befæstede arealer eller bygninger. Grønne arealer anvendes til forsinkelse, nedsivning og rensning af regnvand. Anvendes primært til hverdagsregn, men kan også håndtere skybrud ved samtidig at terrænregulere.

 • Regnvand skal holdes inde på egen grund. Sørg derfor for at der er tilstrækkeligt areal mod skel
 • Jo større areal vandet ledes ud på, jo hurtigere vil det sive ned
 • Faldet væk fra bygninger og skel skal være minimum 2 cm pr. meter og maksimalt 5 cm pr. meter

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Er god til at fjerne byforurening
 • Udledning til græsarealer bidrager til øget grundvandsdannelse, og er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer

Økonomi, drift og levetid

 • Græsset skal slåes. Visne blade og det afklippede græs skal fjernes
 • Skadede og eroderede områder skal repareres
 • Du skal også jævnligt fjerne materiale, som kan stoppe tagnedløbet og udløb til plænen

Hvilke regler gælder?

 • Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer over 10 m2, på gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om tilladelse
 • Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til græsplænen - se mere på gladsaxe.dk/regnvand

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Velegnet til at aftage vand fra store befæstede arealer
 • Fremmer fordampning og infiltration
 • Let og billigt at udføre
 • Giver god rensning af vandet
 • Kan let passes ind i landskabet

Ulemper:

 • Kræver store arealer
 • Uegnet ved stejlt terræn

 Vil du vide mere?

Idékatalog