Værdikort

Værdien af et område er udtrykt ved de skadesomkostninger, der er det pågældende sted, hvis området bliver oversvømmet.  

Skadesomkostningerne er opgjort ud fra erfaringstal for oversvømmelsesskader fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Værdien er udtrykt i kr. pr. m2. Oversvømmelsesskader er differentieret i forhold til, hvilken aktivitet eller type af bebyggelse, der er tale om. Aktiviteter og "skadesomkostningsværdier" er:

  • Industri og Erhverv: 5.500 kr. pr. m2
  • Boliger: 1.480 kr. pr. m2
  • Kolonihaver: 350 kr. pr. m2
  • Offentlig og privat service: 3.000 kr. pr. m2
  • Fredede bygninger: 10.000 kr. pr. m2
  • Veje og cykelsuperstier (inddelt i 3 typer): mellem 10-45 kr. pr. m2
  • Jernbane og kommende letbane: 90 kr. pr. m2
  • Kirker: 3.000 kr. m2
  • Fortidsminder: 1.500 kr. m2
  • § 3-natur (beskyttede naturtyper): 1 kr. m2 

Kommunen er opdelt i celler på 100  x 100 m - en hektar (ha). I cellerne er det beregnet, hvor meget en bestemt type aktivitet udgør af cellen. Hver celle får dermed en bestemt skadesomkostningsværdi summeret fra de aktiviteter, der er i cellen. For at have fokus på særlige følsomme bygninger som vandværker, store transformatorstationer og lignende er der i modellen lagt 100.000 kr. til værdien i cellen, hvis der er sådanne bygninger i cellen.

Kortlægning