Plan for miljøtilsyn 2017-2020

Tilsynsplanen fortæller virksomheder og borgere, hvordan Gladsaxe Kommune planlægger og fører miljøtilsyn med virksomheder.

Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af tilsynsbekendtgørelsens § 3. Tilsynsplanen skal opdateres hvert fjerde år, og denne plan afløser Plan for miljøtilsyn 2013-2016.

Formålet med tilsynsplanen og miljøtilsyn er at forebygge forurening og sikre, at virksomhederne overholder miljølovgivningen.

Tilsynsplanen skal give mere åbenhed, så borgere og virksomheder får indblik i, hvordan og efter hvilke principper, Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling fører tilsyn. Blandt andet viser planen, hvordan vi risikovurderer  virksomheder og hvad vi lægger til grund for, hvor ofte virksomhederne skal have miljøtilsyn.

Efter et tilsyn bliver der udfærdiget et tilsynsbrev, som skal offentliggøres på Digital Miljø Administration (DMA) ifølge tilsynsbekendtgørelsen. Inden brevet bliver offentliggjort, får virksomheden mulighed for at kommentere indholdet. Virksomheden kan bede om, at fortrolige oplysninger undtages offentliggørelse. Eksempler på fortrolige oplysninger er data om produktindhold, formularer eller indretning, hvis offentliggørelse kan svække virksomhedens konkurrenceevne væsentligt.

Vores nye rolle som tilsynsførende og servicepartner er afspejlet i tilsynsplanen. Vi har i dag både en miljøkontrolfunktion, og tilbyder virksomhederne service og samarbejde. Det handler om, at vi stiller vores viden til rådighed og formidler kontakt til Erhvervssekretariat, Gladsaxe Jobcenter mv., når det er relevant for virksomheden.

Indsatser i tilsynsplanen bidrager til at opfylde målene i Kommunestrategi 2014-2018. Det drejer sig for eksempel om: Levende by i vækst, Flere unge i uddannelse og job samt Klimavenlige valg. Læs mere under Samarbejde med virksomhederne, god service og høj faglighed

Læs mere om miljøindsatsen i Gladsaxe:
Oversigt med gældende planer på miljøområdet

Relevante link

Tilsynsbekendtgørelsen
Digital Miljø Admintration
Kommunestrategi 2014-2018
Planportal

 

Miljø og klima