Generelt om miljøtilsyn

Gladsaxe Kommune fører miljøtilsyn med, at virksomheder og dyrehold overholder Miljøbeskyttelsesloven og de regler, der er fastsat i bekendtgørelser mv., der er tilknyttet loven.

Det betyder, at vi fører jævnlige tilsyn med virksomheder, der er på bilag 1 og 2 til Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. Det er for eksempel farve- og lakvirksomheder og fjernvarmeanlæg. Vi skal også føre tilsyn med de virksomheder, der er på bilag 1 i Bekendtgørelse om brugerbetaling. Det er for eksempel maskinværksteder, overfladebehandlere og autoværksteder.

Virksomhederne skal betale gebyr for det antal timer, vi bruger på forberedelse, miljøtilsyn, opfølgning og anden sagsbehandling ifølge Bekendtgørelse om brugerbetaling.

Vi kommer også på tilsyn ved klager og uheld, når det er relevant. Ved påbud kan vi også komme ud, når fristen er udløbet, for at se, om påbuddet er opfyldt. Det giver mulighed for få en god dialog om eventuelle vanskeligheder og hurtigt at følge op.

Alle kommuner skal offentliggøre tilsynsbreve på Digital Miljø Administration (DMA), efter at virksomheden har haft mulighed for at kommentere indholdet. Virksomheden kan bede om, at fortrolige oplysninger undtages offentliggørelse.

Relevante link

Miljøbeskyttelssloven
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder
Bekendtgørelse om brugerbetaling
Digital Miljøadminstration

Indsatser