Samarbejde med andre myndigheder

Miljøtilsyn udføres af Miljøafdelingen i Gladsaxe. Vi kan inddrage andre myndigheder i forbindelse med tilsynsopgaverne, herunder Arbejdstilsynet, politiet eller beredskabet. Derudover har vi samarbejde med Gladsaxe Kommunes forsyningsselskab Novafos (tidligere NordVand).  

Gladsaxe Kommune er med i Natur­ og Miljøsamarbejdet. Det er et formaliseret tværkommunalt samarbejde mellem syv kommuner i hovedstadsområdet. De syv kommuner er Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Frederiksberg, Herlev, Rudersdal og Gladsaxe.

Natur- og miljøsamarbejdet bidrager til at højne kvaliteten og effektiviteten af miljøtilsynet i kommunerne ved at:

•  Tilrettelægge faglige temamøder og faglige kurser
•  Opnå fælles forståelse og praksis som følge af nye love og regler
•  Være et forum for erfaringsudveksling mellem sagsbehandlere
•  Mulighed for fælles sagsbehandling på relevante områder
•  Fælles tilsynskampagner, når det er muligt

Andre netværk vi deltager i:

•  Kommunernes Landsforenings Industrinetværk
•  Biofos Miljøgruppe
•  Envina (Foreningen af miljø­, plan­ og naturmedarbejdere i det offentlige)

Relevante link:

Natur- og Miljøsamarbejdet
Kommunernes Landsforenings Industrinetværk
Biofos Miljøgruppe
Envina (Foreningen af miljø­, plan­ og naturmedarbejdere i det offentlige)
Tilsynsbekendtgørelsen

Indsatser