Samarbejde med virksomheder, god service og høj faglighed

Gladsaxe Kommune vil gerne – også via tilsynet - samarbejde med virksomhederne om fælles mål som for eksempel energibesparelser, håndtering af regnvand, fastholdelse af arbejdspladser, opkvalificering af den lokale arbejdsstyrke, udvikling af lokalområder mv.

Når det er relevant for virksomheden, benytter vi tilsynet og den personlige kontakt til at undersøge muligheder for samarbejde. Det kan for eksempel være, at vi formidler kontakt til kollegaer fra byggesag, erhvervssekretariatet eller Gladsaxe Jobcenter.

Vi lægger vægt på at inspirere og vejlede virksomhederne om miljøindsatser, der ligger ud over de lovbestemte krav. Det kan for eksempel være:

•  Systematisk at nedbringe miljøbelastningen og spare energi ved f.eks. miljø- eller energiledelse
•  Optimere ressourceforbruget, undgå affald og øge genanvendelse
•  Frivillig oprydning ved jordforurening
•  Håndtering af regnvand på egen grund
•  Miljømærkning af virksomhedens produkter

Vi tilbyder også virksomhederne at blive medlem af KlimaKlar, som er Gladsaxe Kommunes netværk af virksomheder, der erfaringsudveksler og arbejder for energibesparelser og CO2-reduktion.

Vi har tradition for god dialog med virksomheder og stiller vores viden til rådighed, når vi stiller krav til virksomheden. I dialogen med virksomhederne understreger vi, at vi kan vejlede, men ikke rådgive. Det betyder, at vi kan skitsere nogle muligheder, men virksomheden skal altid kontakte en eller flere rådgivere og leverandører for at få konkrete løsninger.

Virksomheden betaler ikke gebyr for den del af tilsynet, der handler om frivillig indsats og muligheder for samarbejde. Vi undersøger om vores indsats giver værdi for virksomhederne.

Høj faglighed
I Gladsaxe Kommune har vi høj faglig kvalitet i miljøtilsynene og sagsbehandlingen. Det betyder at vi lægger vægt på at:

•  Være opdateret på nye love og regler
•  Være opdateret på ny viden om miljøteknologi
•  Yde god, effektiv og hurtig service til virksomhederne
•  Opdatere vores fagprocedurer, når det er relevant
•  Organisere tilsynsarbejdet i en faggruppe, hvor medarbejderne sparrer og koordinerer
•  Samarbejde og sparre med sagsbehandlere i andre kommuner

Læs mere under Samarbejde med andre myndigheder


Relevante link:

Kommunestrategi 2014-2018
Gladsaxe.dk/Klimaklar
Ressourcedating.dk
Miljøstyrelsen om miljøledelse
Energistyrelsen om energiledelse light til små og mellemstore virksomheder
Miljømærkning på mst.dk  
Tilsynsbekendtgørelsen

 

Indsatser