Tilsynskampagner

Gladsaxe kommune skal gennemføre to årlige tilsynskampagner med virksomhederne som målgruppe ifølge tilsynsbekendtgørelsen. En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats – for eksempel om et konkret miljøproblem eller miljøtema.

Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal vi opstille mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes.

Én gang årligt skal vi digitalt offentliggøre den samlede konklusion på indsatsen med tilsynskampagner, herunder mål og effekter, på Digital Miljø Administration (DMA).

Kampagnernes indhold vælger vi ud fra en vurdering af, hvad der er behov for at sætte fokus på.

En af de årlige kampagner tilstræber vi at udføre i samarbejde med de seks andre kommuner i Natur­ og Miljøsamarbejdet. De seks andre kommuner er Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Frederiksberg, Herlev og Rudersdal.

Eksempler på emner for tilsynskampagner:

•  Oplag af kemikalier
•  Tilstand af belægninger som asfalt, beton, fliser (SF-sten) mv
•  Affaldssortering
•  Vedligehold af olieudskillere
•  Vedligehold og skift af filtre på luftafkast
•  Opsporing af nye virksomheder, der skal have tilsyn, f.eks. autoværksteder


Relevante link:

Tilsynsbekendtgørelsen
Digital Miljø Administration

 

Indsatser