Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseloven og Spildevandsbekendtgørelsen fastlægger de lovmæssige rammer for spildevandsplanen. Spildevandsplanen skal blandt andet indeholde oplysninger om, hvordan kommunen bortskaffer og behandler regn- og spildevand fra boliger, virksomheder, veje og befæstede arealer. Den skal også redegøre for planlagte ændringer og udbygninger af spildevandssystemet.

Det følgende er en oversigt over relevante lovmæssige indholdskrav til Gladsaxe Kommunes spildevandsplan:

Baggrund