Værebro Å

Spildevandssystemet i Værebro ås opland er fuldt separatkloakeret, det vil sige, at regnvand og spildevand løber i forskellige rør.

Ved kraftigt regn kan der ske oversvømmelse i regnvandssystemet. Der sker ikke overløb fra spildevandssystemet til vandområder. Der er i udpeget ét risikoområdet i området i Klimatilpasningsplanen. Området er dog prioriteret lavest af alle risikoområder, da oversvømmelser som kan skade bygninger og værdi kun er små sammenlignet med andre områder.

I forbindelse med denne spildevandsplan er der ikke peget på projekter i dette opland.

Det gør vi i dit opland