Hvad betyder planen for mig?

Rollefordeling mellem kommune, forsyning og borger

Det er kommunen, der står for at udarbejde spildevandsplanen, der fastlægger hvordan spildevandet og regnvandet i Gladsaxe Kommune skal håndteres.

I planen kan du se, i hvilke oplande der er planlagt projekter og hvornår de forventes at blive udført. Projekterne handler dels om at mindske påvirkningen med spildevand i vores vandområder og dels om at minimere risikoen for oversvømmelse fra spildevandssystemet.

Det er Nordvand - som er kommunens forsyningselskab - der udfører projekterne. Nordvand står også for vedligehold af spildevandssystemet og håndterer driftsproblemer. 

Det er borgernes og virksomhedernes eget ansvar, at sikre deres kælder mod oversvømmelser fra spildevandssystemet. Spildevandssystemet er nemlig kun dimensioneret til at sikre, at der ikke sker oversvømmelse af terræn/stueplan.

Læs mere om Nordvands ansvar og borgernes og virksomhedernes ansvar og muligheder for at håndtere regnvand på egen grund.

Spildevandsplan 2015