Målsætninger og strategier

IdrætsparkenFormålet med spildevandsplanen er at sikre, at regnvand og spildevand bliver ledt væk på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og at løsningerne er økonomisk rentable. Gladsaxe Kommune og Nordvand ønsker at gennemføre de nødvendige indsatser på en omkostningseffektiv måde, så der bliver "mest miljø for pengene".

Formålet om en bæredygtig håndtering af regnvand og spildevand er udmøntet i tre målsætninger og for at nå målsætningerne arbejder vi med seks strategier.

 

Spildevandsplan 2015