Borgernes håndtering af regnvand

I Gladsaxe Kommune er der mulighed for, at borgere og virksomheder kan få 40 % af tilslutningsbidraget tilbage, hvis de selv håndterer alt regnvand på egen grund. I 2014 svarer beløbet til 23.852 kr., hvis 100 % af regnvandet håndteres på egen grund. Delvis tilbagebetaling kan ske, hvis der håndteres mellem 50-100 %.

Baggrunden for denne ordning er, at ved at afkoble  regnvandet fra det fælleskloakerede spildevandssystem bliver belastningen på spildevandssystemet mindsket, hvilket betyder færre oversvømmelser og færre overløb af spildevand til vandområder. 

I Gladsaxe Kommunes Kommunestrategi 2014-2018 har Byrådet fastsat mål for de kommende år med hensyn til, hvor mange husstande som helt eller delvist er koblet af det fælleskloakerede system. Dette mål er i:

  •  2015: 1500 husstande
  •  2016: 2000 husstande
  •  2017: 2250 husstande
  •  2018: 2500 husstande

 

Relevante link

Læs mere om borgernes håndtering af regnvand på egen grund på kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/regnvand og Nordvands hjemmeside.

Projekter på tværs